Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

січень 2015

щодо суспільно-корисних робіт по лінії КВІ

             Р І Ш Е Н Н Я

  від 27 січня 2015 року    с. Федірки    № 21

 

Про визначення видів суспільно-корисних робіт

для порушників, на яких судом накладено

адміністративне стягнення у вигляді громадських

робіт, та переліку об’єктів  для відбування

порушниками громадських робіт.

        

                         Розглянувши запит Волочиського районного підрозділу Волочиського МРВ КВІ УДПтСУ у Хмельницькій області №….. від ………..2015р., з метою забезпечення виконання постанов судів, відповідно до  статей 30 1 та 321 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 38  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком сільської ради                                            

                                                    

                                              В И Р І Ш И В :

            1. Затвердити види суспільно – корисних робіт  для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та перелік об’єктів для  відбування порушниками громадських робіт.                                                       (Перелік видів громадських робіт та об’єктів додається)

             

            2. Дане рішення направити у кримінально – виконавчу інспекцію Волочиського району.

 

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

                                              Сільський голова                         Л.Ф.Кучер

 

щодо звернень громадян

Р І Ш Е Н Н Я

27 січня 2015року с. Федірки №11

Про стан роботи зі зверненнями громадян.

 

       Заслухавши інформацію сільського голови про хід виконання на території ради Указів Президента України №700 від 13.08.2002р. “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” та №434 від 14.04.2004р. “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими особами цих органів”, а також рішень виконкому сільської ради з цих питань №27 від 24.07.2003р. та №29 від 24.06.2004р., виконком сільської ради відмічає, що протягом 2012року у виконкомі сільської ради робота зі зверненнями громадян велася належним чином.

     Так, протягом даного періоду сільським головою на особистому прийомі розглянуто 39 усних звернень громадян, виконкомом сільської ради розглянуто 11 письмових звернень громадян, всього 50 звернень.

     Найбільш поширеними питаннями  у зверненнях громадян є земельні питання 11, питання соціального захисту 17, забезпечення на території ради правопорядку 9, транспорту та зв’язку 6, комунального гос3одарства 2, охорони здоров`я 1, сімї та молоді 1, інші 7.

       Щосереди проводиться виїзний прийом громадян для жителів сіл Мирівка, Ріпна та Сербинів, надається допомога громадянам у вирішення їх проблем та запитів до відповідних районних служб, організацій та установ, першочергово розглядаються звернення пенсіонерів, учасників війни.

        Документація щодо звернень громадян ведеться належним чином.

        Разом з тим,  виконкому сільської ради, посадовим особам слід звернути більше уваги на усунення причин та проблем, які спричиняють звернення громадян, активніше проводити виїзні прийоми громадян, покращити ведення документації зі звернень громадян, особливу.

        Виходячи з вищенаведеного та керуючись статтею 38  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської ради

 

                                                  В И Р І Ш И В :

    1.Взяти до відома інформацію сільського голови про стан роботи зі зверненнями громадян та хід виконання на території ради Указів Президента України та рішень виконкому сільської ради з питань покращення роботи зі зверненнями громадян.

 

     2. Посадовим особам виконкому сільської ради покращити роботу зі зверненнями громадян:

       2.1. Проводити роботу щодо  усунення причини  та проблем, які спричиняють звернення громадян.

       2.2. Активніше проводити виїзні прийоми громадян.

       2.3. Покращити ведення документації зі звернень громадян, особливу увагу звернувши на своєчасність та повноту відповідей на звернення громадян.

 

        3.Розглянути стан роботи зі зверненнями громадян у другому півріччі 2015 року

 

Сільський голова                                Л.Ф.Кучер