Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

31 сесія

РІШЕННЯ

тридцять першої (позачергової сесії)

від 04.08.2015р. №131

 

Про добровільне об’єднання

територіальних громад.

   Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Об’єднатися з територіальними громадами:

Волочиська міська ради (м.Волочиськ)

Користовецька сільська рада (с. Користова, с.Бальківці)

Копачівська сільська рада (с.Копачівка, с.Мислова, с.Лозова)

Полянська сільська рада (с.Поляни, с.Канівка, с.Петрівка)

Тарнорудська сільська рада (с.Тарноруда)

Зайчиківська сільська рада (с.Зайчики, с.Постолівка)

Федірківська сільська рада (с.Федірки, с.Мирівка, с.Сербинів, с.Ріпна)

Гарнишівська сільська рада (с.Гарнишівка, с.Іванівці, с.Вигода)

Маначинська сільська рада (с.Маначин)

Вочковецька сільська рада (с.Вочківці, с.Петрівщина, с.Вільшани)

Курилівська сільська рада (с.Курилівка)

Ожиговецька сільська рада (с.Ожигівці, с.Петрівське, с.Соболівка)

Яхновецька сільська рада (с.Яхнівці, с.Лонки, с.Кушнирівська Слобідка)

Авратинська сільська рада (с.Авратин, с.Пальчинці, с.Збручівка)

Щаснівська сільська рада (с.Щаснівка)

Клининська сільська рада (с. Клинини)

Рябіївська сільська рада (с.Рябіївка, с. Гонорівка)

Чухелівська сільська рада (с.Чухелі, с. Левківці, с. Случ)

у Волочиську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Волочиську.

2.      Доручити міському голові Черниченку Костянтину Володимировичу звернутися до  Хмельницької обласної ради з клопотанням про утворення Волочиської міської об’єднаної територіальної  громади.

3.      Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

4.      Повноваження  міської та сільських рад, міського та сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування та міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

5.      Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської і сільських рад, що об’єднуються, визначити раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

6.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій ради.

        

                                       Сільський голова                      Л.Ф. Кучер

 

 

Додаток до рішення

Федірківської ради

    від 04.08.2015р. № 131

 

План організаційних заходів

щодо добровільного об’єднання територіальних громад

1.Забезпечувати подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі Інтернет;

Спільна робоча група

2.На офіційному сайті Волочиської міської ради створити рубрику присвячену питанням об’єднання територіальних громад;

Спільна робоча група

3.Щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних громад;

Спільна робоча група

4.У встановлені строки подати в управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації інвестиційні проекти об’єднаної територіальної громади на фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

Спільна робоча група

5.За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти Статуту та Стратегічного плану розвитку Волочиської міської об’єднаної територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань (додаються);

Спільна робоча група

6.Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж новоутвореної територіальної громади та складання Генерального плану об’єднаної територіальної громади;

 Спільна робоча група

7.Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями відповідного населеного пункту;

 Спільна робоча група

8.З дня набрання чинності рішення обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчуження, передачі в оренду(користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися;

Спільна робоча група

9.Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб;

Спільна робоча група

10.Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна і техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню;

Спільна робоча група

11.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо реєстрації новоутвореного об’єднання територіальних громад.

 

Додаток

до Плану організаційних заходів

щодо добровільного об´єднання  територіальних громад

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИТКУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Пріоритетними завданнями для всієї громади визначено наступне:

Покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурного призначення, закладів освіти та медицини;

Будівництво та ремонт вулиць та доріг в межах Волочиської міської об’єднаної територіальної громади;

Будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення;

Розвиток мережі транспортного сполучення в межах громади, в тому числі організація перевезення дітей до закладів освіти;

Здійснення заходів щодо розпорядження землями, що знаходься за межами населених пунктів, у відповідності до законодавства забезпечення для громади права розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення;

Здійснення заходів щодо можливості розпорядження наявними природними  ресурсами (ліси, ставки, садки, пасовища тощо);

Організація системи поводження з твердими побутовими відходами;

Забезпечення якісного надання адміністративних послуг;

Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної громади шляхом створення громадських формувань з охорони громадського порядку (муніципальна міліція);

Сприяти залученню інвестицій для розвитку промисловості та створення нових робочих місць.