Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

регуляторні акти щодо плати батьків за харчування дітей

аналіз впливу регуляторного акту

АНАЛІЗ

регуляторного впливу

запропонованого проекту рішення виконкому Федірківської  сільської ради

«Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» на 2015 рік»

         1.Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних навчальних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 № 1243 із змінами та доповненнями від 4.06.2003 № 854, від 22.06.2005 № 507 розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у державних і комунальних навчальних закладах установлюється засновником ( власником, уповноваженим органом) закладу 1 раз на рік відповідно до ст. 35 Закону України  «Про дошкільну освіту».

         Батьківська плата в Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» раніше не встановлювалась. Враховуючи скрутне матеріальне становище бюджетних установ, постійне зростання цін на продукти харчування, розмір коштів, передбачених у сільському бюджеті 2015 року на утримання закладів освіти та культури, інші вагомі чинники, виникає нагальна потреба у встановленні плати батьків за харчування дітей у Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» .

2.Визначення цілей державного регулювання.

 Встановлення та коригування розміру батьківської плати є необхідним і зумовлено  головною причиною - поліпшенням харчування дітей у Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка».

Відповідно ст. 35 Закону України  „Про дошкільну освіту” батьки або особи , що їх замінюють,  вносять плату за харчування дітей у державному або комунальному дошкільному навчальному закладі, який знаходиться у сільській місцевості, в розмірі не менше 40 відсотків від вартості харчування в день.  Враховуючи вище наведене, плата батьків за харчування дітей у Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» в день не може бути меншою 40 % від вартості харчодня.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту виникає законодавча підстава для нарахування плати за харчування дітей,  сплати цих коштів та їх одержання Федірківським ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянським ДНЗ «Капітошка».

4.Механізм та заходи,  які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

         Проект рішення виконкому Федірківської сільської ради «Про встановлення  плати батьків

за харчування дітей у Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» на 2015 рік»  передбачає встановлення плати батьків за харчування дітей у Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка».  Дія акту поширюється на території  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Акт доводиться до відома батьків через висвітлення  його на офіційному сайті Федірківської сільської ради та на інформаційному стенді в приміщенні Федірківської сільської ради.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акту здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України та статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,.

Плата за харчування дітей у Федірківському дошкільному навчальному закладі «Бджілка» та Ріпнянському дошкільному навчальному закладі «Капітошка» повинна вноситись батьками не пізніше 10 числа наступного місяця на рахунок ДНЗ «Бджілка» та ДНЗ «Капітошка» через банківські установи або поштові відділення. Завідувачі ДНЗ «Бджілка» та ДНЗ «Капітошка» несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі не внесення  плати в установлені терміни ця сума стягується в порядку визначеному чинним законодавством.

Батьки сплачують плату за харчування дітей лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу , за дні, у які дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється.

В разі прийняття цього регуляторного акта та встановлення плати батьків за харчування дітей в Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» очікуються додаткові надходження до сільського бюджету, що дасть  можливість витрачати дані коштів на придбання продуктів харчування для дітей.

Непередбачуваними загрозами для досягнення мети даного регуляторного акту є можливі неплатежі батьків та можливі зміни у законодавстві.

6.Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат.

Згідно   з аналізом  розрахунку  вартості  одного  харчодня за цінами  грудня  місяця 2014 року,  середньоденна вартість харчування однієї дитини у Федірківському ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» склала   8,00 грн.

 В результаті прийняття цього регуляторного акту та встановлення плати батьків за харчування дітей у розмірі  40 % від вартості одного харчодня, при відвідуванні дошкільних навчальних закладів «Бджілка» та «Капітошка» 25 дітьми щоденно (загальна кількість дітей у 2015 році - 33), можна очікувати плату в розмірі  3,20 грн  х 25 дітей х 20 днів (середня кількість днів відвідування) = 1600,00 грн.

7.Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Запропонований регуляторний акт вводиться в дію з 01.03.2015 року до 31.12.2015 року

 8.Визначення показників результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись протягом його дії виконавчим комітетом Федірківської сільської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акту планується провести у липні 2015 року.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту планується провести у жовтні 2015 року.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

         Основними заходами , за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, будуть аналіз статистичної інформації за даними бухгалтерії сільської ради, завідувачів ДНЗ та опитування батьків, діти яких відвідують ДНЗ «Бджілка» та ДНЗ «Капітошка».

 Розробником проекту даного регуляторного акту є виконавчий комітет Федірківської сільської ради.

 

проект рішення

проект РІШЕННЯ

….02.2015 р.      с. Федірки    №  …

Про встановлення  плати батьків

за харчування дітей у Федірківському

ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському

ДНЗ «Капітошка» на 2015 рік.

        Керуючись  Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667, статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили  чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 28.12.2014р., підпунктом 8, пункту б,  статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської  ради

ВИРІШИВ :

        1. Встановити  на 2015 рік плату батьків за харчування дітей у Федірківському

ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» в розмірі 40% від загальної суми харчування за день, ПДВ до розрахунку не брати.

        2.  Встановити, що плати батьків за харчування дітей здійснюється лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу.

        3.  Встановити, що від плати за харчування дітей звільняються батьки, або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід  на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах» за умови надання ними відповідних документів.                                                               

         5. Встановити, що плата за харчування дітей вноситься батьками, або особами, які їх замінюють, не пізніше 10 числа наступного місяця на відповідний рахунок ДНЗ через банківські установи або поштові відділення.

      6.Термін дії цього рішення з 01.03.2015р. по 31.12.2015р.

         7. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті та інформаційному стенді сільської ради.

         8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради, завідувачів Федіркіського ДНЗ «Бджілка та Ріпнянського ДНЗ «Капітошка»