Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

30 сесія

щодо виконання бюджету

Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової) сесії

 

від 24 липня 2015 року   с.Федірки   №130

 

Про хід виконання сільського

бюджету за перше півріччя 2015 року.

 

     Керуючись   пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України,   сесія сільської ради

                                                  В И Р І Ш И Л А :

     1. Взяти інформацію головного бухгалтера сільської ради про хід виконання сільського бюджету за перше півріччя 2015 року до відома.

     2. Виконавчому комітету сільської ради надалі здійснювати заходи щодо належного виконання сільського бюджету.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. 

Сільський голова                             Л.Ф.Кучер

 

 

ІНФОРМАЦІЯ                                                                       

головного бухгалтера сільської ради

з питання «Про хід виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2015року»

Доходи.

          За 6 місяців 2015рік доходи сільського бюджету становлять: 545084,80грн.. в т.ч. власних  доходів 390899,80 грн. при плані 123915 грн.  План доходів за 1 півріччя 2015 року  виконано на 315%. Перевиконання складає 266984 грн. В тому числі в розрізі податків:

назва податку

план на 6 міс. 2015

поступило 

% вик.

план на 2015рік

акциз. збір

11360

2491

21%

25000

под.на  нерух. майно

 

22018

 

3500

Земля

95820

217785

227%

198854

зем. под. юр. ос.

420

1335

 

850

зем. под. фіз. ос.

0

510

 

6704

оренда юр. ос.

77400

193004

 

155200

оренда фіз..ос.

18000

22936

 

36100

єдиний податок

16600

143887

866%

60690

єдиний  фіз. ос

7440

8931

 

14890

єдиний  юр. ос

9160

134956

 

45800

еко податок

 

835

 

 

торг. патент

 

64

 

 

пдфо

 

 

 

 

держмито

135

3819

 

300

Всього без дотації

123915

390899

315%

288344

Дотація

185022

154185

 

370047

 Разом

308937

545084

 

658391

        Залишок коштів  на казначейському рахунку на 1.01.2015 року складав: 167639,40грн.

        Залишок коштів  на казначейському рахунку на 1.07.2015 року складає 323197,92грн.

   Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на   01.01.2015 року складала 2408,96грн  ( 1490 за програму місцевих бюджетів  918,96 відрядження) погашена повністю в березні 2015року

        На   01.07.2015 року  заборгованості немає.

Видатки.

Загальний фонд:

Касові видатки  за 1 півріччя 2015рік      389531,34 грн. в т.ч.

 по статтях затрат:

  • зарплата  241203грн.,нарахування на з/п 80786 грн. = 321989грн
  • придбання  матеріалів,предметів 12748 грн. продукти харчування 14571 грн.
  • оплата послуг 8720грн.,енергоносії 29705грн. в т.ч. енергія 7080 газ 22626грн,інші 1790грн,
  • по установах:
  • управління  116862грн.,   ДНЗ с.Федірки  91574 грн. с.Ріпна 76236 грн разом 167821грн
  • благоустрій  11135грн. бібліотека 18014грн., на покриття заборгованості 2409грн
  • СБК с.Федірки 24380,клуб с.Мирівка 25207,клуб с.Ріпна  23210, разом клуби  72799грн  

Фактичні видатки за звітний період 389531грн.

Спеціальний фонд:

Платні послуги, які надаються бюджетними організаціями:

Залишок на 1.01.2015 року по платних послугах складає :  2968,40 грн.

На протязі 1 півріччя 2015 року поступило платних послуг 5162,50 грн.

Використано на протязі звітного періоду 2662,46 грн.

Залишок на 1.07.2015 року по платних послугах складає :  5468,44 грн.

Надходження коштів  від отриманих благодійних внесків.

Всього надійшло коштів в сумі 934 грн. і використано з них на:

-     продукти харчування для садка 934,00грн

Надходження і використання  інших надходжень спецфонду

Надійшло  - 15476 грн.

Використано на придбання туалетів на кладовища в с. Федірки та Мирівка – 15476грн.

 

щодо змін в бюджеті

Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової)  сесії

від  24  липня 2015 року   с. Федірки     № 2/30

 

Про внесення змін до

сільського бюджету на 2015 рік. 

                            

    На підставі висновку сільської ради про результати виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Федірківської сільської ради  за 6 місяців 2015 року  від 24 липня 2015року,  керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про     місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України ,  сесія сільської ради 

                                                             В И Р І Ш И Л А :

        1. Збільшити  план надходжень до загального фонду сільського бюджету на 2015 рік в  сумі 50000,00грн. в т.ч. збільшити доходи  по орендній платі з юридичних осіб  ( код 18010600) на суму 50000,00грн                           

               2.Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на 2015 рік на суму 50000,00.грн. і направити дані кошти на:

    КФК 010116 КЕКВ 2111  -      8000,00

    КФК 010116 КЕКВ 2120  -      3000,00

    КФК 070101 КЕКВ 2111  -    15000,00

    КФК 070101 КЕКВ 2120  -      5000,00

   КФК 110201 КЕКВ 2111  -     5500,00

   КФК 110201 КЕКВ 2120  -       500,00

    КФК 110204 КЕКВ 2111   -    9500,00

    КФК 110204 КЕКВ 2120   -    3500,00

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання планування бюджету та фінансів.

         Сільський голова                                               Л.Ф.Кучер

 

щодо схвалення проекту рішення про обєднання громад

 

   Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової) сесії

від 24 липня 2015 року  с.Федірки    № 330

 

Про схвалення проекту рішення

«Про добровільне об`єднання

територіальних громад»

 

     Розглянувши проект рішення «Про добровільне об`єднання територіальних громад»,

підготовлений спільною робочою групою, утвореною розпорядженням Волочиського міського голови Черниченка К.В. від 14 травня 2015 року №26-р, враховуючи результати громадських обговорень, керуючись статтею 7 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», сільська рада

                                                  В И Р І Ш И Л А :

  1. Схвалити проект рішення «Про добровільне об`єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради.

Сільський голова                             Л.Ф.Кучер

 

Додаток

 до рішення  Федірківської сільської ради

від 24.07.2015 року  №330

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПІДГОТОВЛЕНИЙ СПІЛЬНОЮ РОБОЧОЮ ГРУПОЮ

 

Про добровільне об’єднання

територіальних громад.

         Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Об’єднатися з територіальними громадами:

Волочиська міська рада (м.Волочиськ)

Користовецька сільська рада (с. Користова, с.Бальківці)

Копачівська сільська рада (с.Копачівка, с.Мислова, с.Лозова)

Полянська сільська рада (с.Поляни, с.Канівка, с.Петрівка)

Тарнорудська сільська рада (с.Тарноруда)

Зайчиківська сільська рада (с.Зайчики, с.Постолівка)

Федірківська сільська рада (с.Федірки, с.Мирівка, с.Сербинів, с.Ріпна)

Гарнишівська сільська рада (с.Гарнишівка, с.Іванівці, с.Вигода)

Маначинська сільська рада (с.Маначин)

Вочковецька сільська рада (с.Вочківці, с.Петрівщина, с.Вільшани)

Курилівська сільська рада (с.Курилівка)

Ожиговецька сільська рада (с.Ожигівці, с.Петрівське, с.Соболівка)

Яхновецька сільська рада (с.Яхнівці, с.Лонки, с.Кушнирівська Слобідка)

Авратинська сільська рада (с.Авратин, с.Пальчинці, с.Збручівка)

Щаснівська сільська рада (с.Щаснівка)

Клининська сільська рада (с. Клинини)

Рябіївська сільська рада (с.Рябіївка, с. Гонорівка)

Чухелівська сільська рада (с.Чухелі, с. Левківці, с. Случ)

у Волочиську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Волочиську.

 

2.      Доручити міському голові Черниченку Костянтину Володимировичу звернутися до  Хмельницької обласної ради з клопотанням про утворення Волочиської міської об’єднаної територіальної  громади.

 

3.      Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

4.      Повноваження  міської та сільських рад, міського та сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування та міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

 

5.      Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської і сільських рад, що об’єднуються, визначити раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

 

6.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій ради.

 

Сільський голова                      Л.Ф. Кучер 

 

Додаток

до рішення Федірківської ради

    від …………2015 р. №…..

 

План організаційних заходів

щодо добровільного об’єднання територіальних громад

1.Забезпечувати подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі Інтернет;

Спільна робоча група

2.На офіційному сайті Волочиської міської ради створити рубрику присвячену питанням об’єднання територіальних громад;

Спільна робоча група

3.Щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних громад;

Спільна робоча група

4.У встановлені строки подати в управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації інвестиційні проекти об’єднаної територіальної громади на фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

Спільна робоча група

5.За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти Статуту та Стратегічного плану розвитку Волочиської міської об’єднаної територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань (додаються);

Спільна робоча група

6.Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж новоутвореної територіальної громади та складання Генерального плану об’єднаної територіальної громади;

 Спільна робоча група

7.Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями відповідного населеного пункту;

 Спільна робоча група

8.З дня набрання чинності рішення обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчуження, передачі в оренду(користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися;

Спільна робоча група

9.Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб;

Спільна робоча група

10.Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна і техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню;

Спільна робоча група

11.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо реєстрації новоутвореного об’єднання територіальних громад.

Спільна робоча група

 

 

 

 

Додаток

до Плану організаційних заходів

щодо добровільного об´єднання  територіальних громад

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИТКУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Пріоритетними завданнями для всієї громади визначено наступне:

Покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурного призначення, закладів освіти та медицини;

Будівництво та ремонт вулиць та доріг в межах Волочиської міської об’єднаної територіальної громади;

Будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення;

Розвиток мережі транспортного сполучення в межах громади, в тому числі організація перевезення дітей до закладів освіти;

Здійснення заходів щодо розпорядження землями, що знаходься за межами населених пунктів, у відповідності до законодавства забезпечення для громади права розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення;

Здійснення заходів щодо можливості розпорядження наявними природними  ресурсами (ліси, ставки, садки, пасовища тощо);

Організація системи поводження з твердими побутовими відходами;

Забезпечення якісного надання адміністративних послуг;

Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної громади шляхом створення громадських формувань з охорони громадського порядку (муніципальна міліція);

Сприяти залученню інвестицій для розвитку промисловості та створення нових робочих місць.

 

земельні питання

   Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової) сесії

від 24.07.2015р. с.Федірки  № 430

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку та для ведення особистого селянського

господарства гр. К. з передачею у власність.

 

            Розглянувши заяву гр. К.(ід. код .....), що проживає в с.Мирівка про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) в межах населеного пункту с. Мирівка, технічну документацію та витяг з державного земельного кадастру, керуючись статтями 12,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

В И Р І  Ш И Л А :

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) без зміни категорії земель житлової та громадської забудови площею    0.4833 га гр. К., в тому числі

- 0,2500 га за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування житлового будинку – код 02.01 за кадастровим номером  6820988200:02:006:0043 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Першотравнева ..

- 0,0500 га за цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства – код 01.03 за кадастровим номером  6820988200:02:006:0044 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Першотравнева,

- 0,1833 га за цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства – код 01.03 за кадастровим номером  6820988200:02:002:0040 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Лугова.

       2.Передати гр. К.  безоплатно у власність земельні ділянки площею 0.4833га в селі Мирівка по  вул. Першотравнева ... та по вул. Лугова, в тому числі 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 0,0500га та 0,1833га для ведення особистого селянського господарства.

     3. Гр. К.  звернутись в реєстраційну службу  Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

     4.Секретарю сільської  ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення  МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагентства у Волочиському районі.

     5.Гр. К.  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

                    ільський голова                                        Л.Ф.Кучер