Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

34 сесія

рішення щодо бюджету

          Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

 

від 09 жовтня 2014 р.   №134

 

Про хід виконання сільського

бюджету за 9 місяців 2015 року.

 

     Керуючись   пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України,   сесія сільської ради

 

                                                  В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Взяти інформацію головного бухгалтера сільської ради про хід виконання сільського бюджету за 9 місяців 2015 року до відома.

 

     2. Виконавчому комітету сільської ради надалі здійснювати заходи щодо належного виконання сільського бюджету.

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ                                                                       

головного бухгалтера сільської ради

з питання «Про хід виконання сільського бюджету за 9 місяців 2015року»

Доходи.

          За 9 місяців 2015рік доходи сільського бюджету становлять: 1092139,46грн.. в т.ч. власних  доходів 814606,46 грн. при плані 634545,00 грн.  План доходів за 9 місяців 2015 року  виконано на 128%. Перевиконання складає 180061,00 грн. В тому числі в розрізі податків:

назва податку

план на 9 міс. 2015

поступило 

відхилення

% вик.

план на 2015рік

уточнення

план з

уточненням

акциз. збір

18176

3946,31

-14229

22

25000

 

25000

под.на  нерух. майно

500

31290,28

30790

6258

3500

 

3500

зем. под. юр. ос.

630

1600,66

 

 

850

 

850

зем. под. фіз. ос.

306100

369889,90

 

 

6704

 

6704

оренда юр. ос.

6704

7316,64

 

 

155200

190000

345200

оренда фіз..ос.

27000

34404,66

 

 

36100

 

36100

Земля

340434

413211,86

72777

121

198854

190000

388854

єдиний  фіз. ос

11160

12516,00

 

 

14890

 

14890

єдиний  юр. ос

264060

346732,15

 

 

45800

232000

277800

єдиний податок

275220

359248,15

84028

130

60690

232000

292690

еко податок

 

1250,55

 

 

 

 

 

торг. патент

 

63,65

 

 

 

 

 

держмито

215

5595,66

5380

 

300

 

300

Всього без дотації

634545

814606,46

180061

128

288344

422000

710344

Дотація

277533

277533,00

 

 

370047

 

370047

 Разом

912078

1092139,46

 

 

658391

 

1080391

        Залишок коштів  на казначейському рахунку на 1.01.2015 року складав: 167639,40грн.

        Залишок коштів  на казначейському рахунку на 1.10.2015 року складає 402358,72грн.

   Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на   01.01.2015 року складала 2408,96грн  ( 1490 за програму місцевих бюджетів  918,96 відрядження) погашена повністю в березні 2015року

        На   01.10.2015 року  заборгованості немає.

Видатки.

Загальний фонд:

Касові видатки  за 9 місяців 2015рік      814196,49 грн. в т.ч.

 по статтях затрат:

 • зарплата  342597грн.,нарахування на з/п 114975 грн. = 457572грн
 • придбання  матеріалів,предметів 96212 грн. продукти харчування 16862 грн.
 • оплата послуг 206827грн.,енергоносії 34931грн. в т.ч. енергія 9297 газ 25633грн, інші 1790грн,
 • по установах:
 • управління  167957грн.,   ДНЗ с.Федірки  128115грн. с.Ріпна 114118 грн разом 242233грн
  • благоустрій  29056грн. бібліотека 37072грн., на покриття заборгованості 2409грн,інші 400грн
  • СБК с.Федірки 106595,клуб с.Мирівка 37608,клуб с.Ріпна  45299, разом клуби  189502грн 

Фактичні видатки за звітний період 765249,83грн.

Спеціальний фонд:

Платні послуги, які надаються бюджетними організаціями:

Залишок на 1.01.2015 року по платних послугах складає :  2968,40 грн.

На протязі 9 місяців 2015 року поступило платних послуг 7782 грн.

Використано на протязі звітного періоду 7280,34 грн.

Залишок на 1.07.2015 року по платних послугах складає :  3470,06 грн.

Надходження коштів  від отриманих благодійних внесків.

Всього надійшло коштів в сумі 3469 грн. і використано з них на:

-     продукти харчування для садка 934,00грн

-    оплата послуг  2535 грн

Надходження і використання  інших надходжень спецфонду

Надійшло  - 78599,65 грн.

Використано на придбання

 • туалети на кладовища в с. Федірки та Мирівка – 15476грн.
 • ноутбуки для ДНЗ - 2 шт. на суму 12400грн
 • пральна машина – 1 шт. на суму 6800грн
 • газова плита для ДНЗ на суму 4420грн
 • ноутбук для клубу с.Ріпна - 4000грн
 • за актуалізацію картографічної основи на території сільської ради 35503,65грн.

 

 

 

 

разом

оплата праці

нарахув.

прид. пред. мат.

продукти

опл. послуг

енергія

газ

інші

управління

167957

103150

39740

4855

 

2495

920

16632

165

дошкільна освіта

242233

137534

44803

34681

16862

497

393

7453

10

інші соц..видатки

400

 

 

 

 

 

 

 

400

благоустрій

29056

 

 

11507

 

11737

5764

 

48

бібліотека

37072

24480

2059

10533

 

 

 

 

 

клуби

189502

77732

28374

28637

 

51041

2220

1549

249

утримання доріг

145567

 

 

6000

 

139567

 

 

 

поверн. заборгов.

2409

 

 

 

 

1490

 

 

919

 

814196

342597

114976

96212

16862

206827

9297

25633

1791

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від  09  жовтня 2015 року   №234                                

 

Про внесення змін до

сільського бюджету на 2015 рік. 

 

          На підставі висновку №3 сільської ради про результати виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Федірківської сільської ради  за 9 місяців 2015 року  від 06 жовтня 2015року,  керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про     місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України ,  сесія сільської ради 

                                                             В И Р І Ш И Л А :

        1. Збільшити  план надходжень до загального фонду сільського бюджету на 2015 рік в  сумі 120000,00грн. в т.ч. збільшити доходи  по орендній платі з юридичних осіб  ( код 18010600) на суму 60000,00грн , єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (код 18050500) на суму 60000,00грн                          

 2.Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на 2015 рік на суму 120000,00.грн. і направити дані кошти на:

КФК 110204 КЕКВ 2120  -    6000,00 грн.

КФК 110204 КЕКВ 2210  -    6000,00 грн.

КФК 110204 КЕКВ 2240  -   30000,00 грн.

КФК 170703 КЕКВ 2240   -  78000,00 грн.

 3.Внести зміни до сільського бюджету на 2015 рік:

3.1 Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на суму 33000,00грн

КФК 010116 КЕКВ  2111 -  20000,00 грн.

КФК 010116 КЕКВ  2120  -  7000,00 грн.

КФК 010116 КЕКВ  2210  -  2000,00 грн

КФК 010116 КЕКВ  2274  -  4000,00 грн

КФК 070101 КЕКВ  2111  -  1000,00грн

         3.2  Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету на суму 33000,00грн

КФК 100203 КЕКВ 2111  -  9744,00 грн.

                                          КФК 100203 КЕКВ 2120  -  3537,00 грн

КФК 100203 КЕКВ 2210  -  8000,00 грн

КФК 100203 КЕКВ 2240  -  8000,00 грн

КФК 100203 КЕКВ 2273  -  2769,00 грн

КФК 100203 КЕКВ 2800  -     950,00 грн 

   КФК 070101 КЕКВ 2210  -  1000,00грн

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання планування бюджету та фінансів.

Сільський голова       Л.Кучер

 

про програму житло для дітей-сиріт

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від 09 жовтня 2015 року       №334

 

Про Програму забезпечення власним житлом

дітей-сиріт,  дітей позбавлених батьківського

піклування та осіб з їх числа на 2015 - 2017 роки.

 

   Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» та відповідної районної «Програми забезпечення власним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Волочиському районі на 2015 – 2017 роки», затвердженої рішенням сесії районної ради №14-342015 від 19.03.2015 року, сесія сільської ради

 В И Р І Ш И Л А :

     1.Затвердити Програму забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2015 – 2017 роки. (додається)

      2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                             Л.Ф.Кучер

 

ПРОГРАМА

забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2015 - 2017 роки.

 

Значення програми: Спеціальна.

Рівень проведення програми: сільський.

Цільова спрямованість програми: соціальна.

Термін реалізації програми: 2015 -  2017 роки.

Мета програми:  створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом концентрації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя та забезпечення їх власним житлом.

Соціальна категорія, на яку розрахована програма: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Головний розпорядник бюджетних коштів: Федірківська сільська рада.

Відповідальний за  організацію та реалізацію Програми: Федірківська сільська рада

Перелік організацій, які беруть участь у реалізації програми: Федірківська сільська рада, громадські організації.

1.     Актуальність прийняття Програми. 

Питання виховання і захисту підростаючого покоління завжди є і будуть актуальними, адже діти - гарант самозбереження й поступу нації. Одним з критеріїв стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є кількість дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Незважаючи на активізацію зусиль щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, збільшується чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ряд законів України, актів Президента  України та Уряду держави закріпили пріоритетність сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування.

Діти, які позбавленяі батьківського піклування в основному виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників і не перебувають на обліку як не забезпечені власним житлом.

Станом на 1 жовтня 2015 року на обліку в сільській раді  перебуває 3 дітей, позбавлених  батьківського піклування, всі забезпечені житлом. .

Згідно пункту 64 Порядку діяльності органами опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», у разі відсутності у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, орган опіки позачергово забезпечує її житловим приміщенням. Через відсутність необхідного фінансування дане положення не виконуєтьтся..

Прийняття Програми зумовлено необхідністю виконання законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про  охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,  Доручення Президента України від 08.04. 2011 року № 1-1/637 щодо підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини в Україні відповідно до вимог Конвенції про права дитини, постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 26 квітня 2002 року №564 «Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу», розпорядження голови облдержадміністрації від 23.05.2011 р. № 209/2001-р «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей у Хмельницькій області», розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2011 № 369/2011-р «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей у Волочиському районі», розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2011 р. № 572/2011-р «Про районний план заходів на 2011 рік з виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

2. Основні завдання Програми:

2.1. Забезпечення широкого доступу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до повного переліку соціальних послуг, інформації щодо працевлаштування, яка може покращити процес соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - випускників інтернатних закладів. 

2.2. Координація зусиль суб'єктів соціальної роботи: служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкому сільської ради на захист права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування мати можливість потрапити в сімейне виховання, реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на спілкування з біологічною сім'єю, родинним оточенням;

2.3. Створення належних умови для фізичного, розумового та духовного розвитку кожної дитини - сироти, забезпечення соціального захисту дітей, набуття ними належної освіти, опанування навичок до самостійного життя;

2.4. Вивчення індивідуальних потреб кожної дитини - сироти та дитини, позбавленої батьківського  піклування;

2.5. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при потребі, власним житлом;

2.6. Проведення ремонту житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2.7. Надання допомоги у переоформленні житла на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.8. Передбачення у бюджеті коштів на будівництво, ремонт, придбання житла та інвентарю для дитячих будинків сімейного типу.

  

3.Організаційне забезпечення.

3.1. Проведення оцінки потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території ради, щодо їх забезпечення власним житлом.

 виконком сільської ради

протягом терміну дії Програми

3.2. Проведення аналізу матеріального та соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в інтернатних закладах, ведення банку даних потреб житлом вказаної категорії дітей.

 виконком сільської ради

протягом терміну дії Програми

3.3. Постійне оновлення банку даних дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, випускників інтернатних  закладів.

                                                       виконком сільської ради

                                                               протягом терміну дії Програми

 

3.4. Ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

виконком сільської ради

протягом терміну дії Програми

 

3.5. Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та, за потреби, проведення ремонту наявного житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

виконком сільської ради

протягом терміну дії Програми

 

3.6. Надання практичної допомоги у переоформленні житла на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 виконком сільської ради

протягом терміну дії Програми

 

 

 

4. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми передбачає здійснюватися за рахунок  виділених в установленому порядку коштів районного бюджету, бюджету сільської ради, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Передбачити в сільському бюджеті на наступний рік кошти на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та, за потреби, проведення ремонту наявного житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі ……….грн.

 

5. Очікувані результати виконання Програми. 

Реалізація програми дасть змогу:

5.1. Отримати на початковому етапі повну інформативну картину про потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для з'ясування обсягів забезпечення їх власним житлом.

5.2. Соціально адаптувати та ресоціалізувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - випускників інтернатних закладів.

5.3. Реалізувати механізм житлового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мали житла до влаштування в державні інтернатні заклади або на виховання в сім'ї громадян.

5.4. Забезпечити житловими приміщеннями за місцем походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування, у разі відсутності у них житла після закінчення (припинення) їх перебування під опікою, піклуванням, у прийомних сім'ях, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.5. Розпочати вирішення механізму житлового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мали житла до направлення в державні інтернатні заклади або на виховання в сім'ї громадян.

 

щодо перейменування вулиць

  Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від 09 жовтня 2015 року      №434

 

Про перейменування вулиць.

           Розглянувши пропозиції громадськості та виконавчого комітету сільської ради щодо перейменування вулиць, з метою законного та цивілізованого усунення із суспільно-політичного життя громади залишків символіки комуністичного тоталітарного режиму, що успадковані з радянських часів та присвячені подіям і особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років і політичних репресій в Україні, або особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах радянської влади та управління, на виконання  Указів Президента України № 2502007 від 28.03.2007р. «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні», №4322009 від 12.06.2009р. «Про додаткові заходи щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», рішення Хмельницької обласної ради №8-222014 від 26.02.2014р. «Про декомунізацію Хмельницької області», керуючись Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VІІІ від 09.04.2015р., пунктом 41 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                      В И Р І Ш И Л А :

 • Перейменувати вулиці, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму:
 • в селі Федірки:

вулиці Леніна на вулицю Центральну,

вулиці Першої п’ятирічки на вулицю Тиху,

вулиці Радянської на вулицю Шевченка;

1.2. в селі Мирівка:

      вулиці Чапаєва на вулицю Бузкову,

      вулиці Ватутіна на вулицю Козацьку;

      1.3. в селі Ріпна:

       вулиці Радянської армії на вулицю Садову,

       вулиці Чапаєва на вулицю Затишну,

       вулиці Щорса на вулицю Центральну.

 • Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому.
 • Сільський голова                             Л.Ф.Кучер

 

земельні рішення

 Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від 09 жовтня 2015 року        № 534

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості)  для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд

та ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею у власність гр. Н.

      Розглянувши заяву Н., яка проживає в м. Волочиську про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту села Федірки, враховуючи  записи земельно – кадастрової книги про те, що дані земельні ділянки перебували у користуванні до 01.01.2004 року, керуючись статтями 12,13,40,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, , статтею 25 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,сесія сільської ради                                                   

                                                                 В И Р І Ш И Л А :

         1.Надати гр. Н. дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) загальною площею    0.56    га , в тому числі

   0.25  га   - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту села Федірки на вул. Леніна 12,

   0.31 га – для ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту села Федірки  на вул. Леніна,

    з подальшою передачею у власність.

       2.Рекомендувати гр. Н. звернутись в землевпорядну організацію, яка має ліцензію на виконання землевпорядних робіт, для замовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки.

       3.Технічні документації із землеустрою, на яких проставлені відмітки про Державну реєстрацію земельних ділянок передати на чергову сесію ради для їх затвердження та прийняття рішення про передачу у власність земельних ділянок.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря сільської ради.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року    № 634

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №178 від 14.10.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 

Розглянувши заяву гр. С.М. яка проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №178 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради    В И Р І Ш И Л А :  

 1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 178 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. С. М. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. С.М. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року    № 734

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №208 від 14.10.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. З. яка проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №208 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради     В И Р І Ш И Л А :   

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 208 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. З.дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. З. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

  Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року               № 834

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №218 від 14.10.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. Д., яка проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №218 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради     В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради №218 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. Д. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. Д. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року      № 934

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №228 від 14.10.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. М.О.,яка проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №228 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської рад  В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 228 від 14.10.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. М.О. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. М. О. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року     № 1034

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №99 від 23.11.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. С.С., яка проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №99 від 23.11.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради    В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради №99 від 23.11.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. С.С. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. С.С. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

 

      Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року    № 1134

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №129 від 23.11.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. Ж., який проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №129 від 23.11.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради  В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 129 від 23.11.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. Ж. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. Ж. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

 Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року     № 1234

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №1110 від 28.12.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. Л., який проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №1110 від 28.12.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради    

                   В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 1110 від 28.12.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. Л. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. Л. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року     № 1334

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради №1210 від 28.12.2011р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. С.Р., який проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради №1210 від 28.12.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради   В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 1210 від 28.12.2011року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. С.Р. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. С.Р.замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

                                                  

    Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року      № 1434

Про внесення змін до рішення сесії Федірківської сільської ради № 1211 від 22.03.2012р. «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки».

 Розглянувши заяву гр. Б., яка проживає в с.Федірки про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 1211 від 22.03.2012 року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки», керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121, 123, 186 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради     В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення сесії Федірківської сільської ради № 1211 від 22.03.2012 року «Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки» та викласти його в такій редакції:

1.1. Надати гр. Б. дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки по вулиці Польовій.

           1.2. Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель  за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

           1.3. Рекомендувати гр. Б. замовити в землевпорядній організації проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією ради.

           1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

 Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року    № 1534

Про затвердження проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

для ведення особистого селянського господарства

у власність гр. Т. А.  

                Розглянувши заяву гр. Т.А., який проживає в с.Федірки Волочиського району Хмельницької області, зареєстрований у м.Хмельницькому про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в  с.Федірки, проект землеустрою та витяг з державного земельного кадастру, керуючись статтями 12,116,121, 123, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради В И Р І  Ш И Л А :

        1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

0,5000 га (кадастровий номер 6820988200:01:003:0009) без зміни категорії земель сільськогосподарського призначення  (рілля), з цільовим призначенням - ведення особистого селянського господарства – код 01.03 в селі Федірки гр. Т.А.

      2. Надати гр. Т.А. безкоштовно у власність вищевказану земельну ділянку.

     3. Гр. Т.А. звернутись в реєстраційну службу Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

     4. Секретарю сільської ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагенства у Волочиському районі.

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питання соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

         Сільський голова                                        Л.Ф.Кучер

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої  сесії

від 09 жовтня 2015 року    № 1634

Про затвердження проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

для ведення особистого селянського господарства

у власність гр. Т. М.  

                Розглянувши заяву гр. Т.М., який проживає в с.Федірки Волочиського району Хмельницької області, про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в  с.Федірки, проект землеустрою та витяг з державного земельного кадастру, керуючись статтями 12,116,121, 123, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  В И Р І  Ш И Л А :

        1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею

2,0000 га (кадастровий номер 6820988200:01:003:0008) без зміни категорії земель сільськогосподарського призначення  (рілля), з цільовим призначенням - ведення особистого селянського господарства – код 01.03 в селі Федірки гр. Т.М.

      2. Надати гр. Т.М. безкоштовно у власність вищевказану земельну ділянку.

     3. Гр. Т.М. звернутись в реєстраційну службу Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

     4. Секретарю сільської ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагенства у Волочиському районі.

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питання соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

               Сільський голова                                        Л.Ф.Кучер

 

 

 

 

                                               

 Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від 09 жовтня 2015 року      № 1734

Про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у  власність земельної ділянки гр. Г. М.

Розглянувши заяву гр. Г.М., яка проживає в с.Федірки Волочиського району Хмельницької області, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо надання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради                                                            

     В И Р І Ш И Л А :

1. Надати гр. Г.М. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки на вул. Польовій.

2. Гр. Г.М. у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення  проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки.

            3. Заявнику після погодження проекту у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою подати до відділу Держземагентства у Волочиському районі для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу про державну реєстрацію земельної ділянки

4. Після здійснення державної реєстрації у відділі Держземагентства подати проект на затвердження сесії ради та для передачі ділянки у власність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

     Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від 09 жовтня 2015 року       № 1834

Про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у  власність земельної ділянки гр. Г. О.

Розглянувши заяву гр. Г.О., який проживає в с.Федірки Волочиського району Хмельницької області, зареєстрований в м.Волочиську, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо надання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, керуючись статтями  12, 20, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради      В И Р І Ш И Л А :

1. Надати гр. Г.О.  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га за рахунок земель запасу  Федірківської сільської ради Волочиського району Хмельницької області для ведення особистого селянського господарства в межах села Федірки на вул. Польовій.

2. Гр. Г.О.  у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення  проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки.

            3. Заявнику після погодження проекту у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою подати до відділу Держземагентства у Волочиському районі для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу про державну реєстрацію земельної ділянки

4. Після здійснення державної реєстрації у відділі Держземагентства подати проект на затвердження сесії ради та для передачі ділянки у власність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, землекористування та соціального захисту населення.

Сільський голова                   Л.Ф.Кучер

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії

від 09 жовтня 2015 року     № 1934

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку та для ведення особистого селянського

господарства гр. Ч. з передачею у власність.

                Розглянувши заяву гр. Ч.,  що проживає в с.Мирівка на вул. Миру 4 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) в межах населеного пункту с. Мирівка по вул. Миру 4 та по вул.. Кленовій, технічну документацію та витяг з державного земельного кадастру, керуючись статтями 12,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  В И Р І  Ш И Л А :

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) без зміни категорії земель житлової та громадської забудови площею    0.4798 га гр. Ч., в тому числі

- 0,2500 га за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування житлового будинку – код 02.01 за кадастровим номером  6820988200:02:001:0015 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Миру 4

- 0,0700 га за цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства – код 01.03 за кадастровим номером  6820988200:02:001:0016 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Миру

- 0,1598 га за цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства – код 01.03 за кадастровим номером  6820988200:02:002:0042 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Кленовій.

       2.Передати гр. Ч. безоплатно у власність земельні ділянки площею 0.4798га в селі Мирівка по вул. Миру 4 та по вул. Кленовій, в тому числі 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 0,0700га та 0,1598 га для ведення особистого селянського господарства.

     3. Гр. Ч. звернутись в реєстраційну службу  Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

     4.Секретарю сільської  ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення  МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагентства у Волочиському районі.

     5.Гр. Ч. виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.

                     Сільський голова                                        Л.Ф.Кучер