Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

серпень 2015

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 серпня 2015 року с. Федірки      №18

 

Про заходи щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

щодо забезпечення законності, правопорядку,

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

 

       Розглянувши стан виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, керуючись підпунктом Б частини першої статті 38  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської ради

                                                  В И Р І Ш И В :

     1.Затвердити заходи щодо  виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

                                                                                     (додаються)

     2.Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради, сприяти у вирішенні завдань, передбачених даними заходами.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому.

       

Сільський голова                                 Л.Ф.Кучер

 

 

 

З А Х О Д И

щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.

 

           1. Забезпечити додержання вимог чинного законодавства щодо розгляду звернень громадян.

                                                                          постійно

                                                                          виконком сільської ради

      2. Забезпечити розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесені чинним законодавством до відання виконкому сільської ради  та адміністративної комісії, що надходять з відповідних органів.

                                                                          постійно

                                                                          виконком сільської ради, адмін. комісія

     

   3.Забезпечити вчинення нотаріальних дій та реєстрацію актів цивільного стану, віднесених до відання виконкому сільської ради.

                                                                           постійно

                                                                          виконком сільської ради

 

   4.Здійснювати в установленому порядку реєстрацію місцевих об`єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які утворюються і діють на території ради відповідно до чинного законодавства

                                                                           постійно

                                                                          виконком сільської ради

 

   5.Вирішувати відповідно до закону питання про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних, видовищних та масових заходів та забезпечувати під час їх проведення громадський порядок.

                                                                           постійно

                                                                          виконком сільської ради

 

   6. В разі стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку, врятування життя людей, захисту їх матеріальних цінностей.

                                                                           постійно

                                                                          виконком сільської ради