Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

лютий 2015

проект РІШЕННЯ

….02.2015 р.   с. Федірки   №  …

Про встановлення  плати батьків

за харчування дітей у Федірківському

ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському

ДНЗ «Капітошка» на 2015 рік.

        Керуючись  Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667, статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили  чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 28.12.2014р., підпунктом 8, пункту б,  статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської  ради

ВИРІШИВ :

        1. Встановити  на 2015 рік плату батьків за харчування дітей у Федірківському

ДНЗ «Бджілка» та Ріпнянському ДНЗ «Капітошка» в розмірі 40% від загальної суми харчування за день, ПДВ до розрахунку не брати.

        2.  Встановити, що плати батьків за харчування дітей здійснюється лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу.

        3.  Встановити, що від плати за харчування дітей звільняються батьки, або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід  на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах» за умови надання ними відповідних документів.                                                               

         5. Встановити, що плата за харчування дітей вноситься батьками, або особами, які їх замінюють, не пізніше 10 числа наступного місяця на відповідний рахунок ДНЗ через банківські установи або поштові відділення.

         6. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті та інформаційному стенді сільської ради.

      7.Термін дії даного рішення  з 01.03.2015 по 31.12.2015р.. 

        8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради, завідувачів Федіркіського ДНЗ «Бджілка та Ріпнянського ДНЗ «Капітошка»

 

 

проект Р І Ш Е Н Н Я

 

від .... лютого 2015 року  с. Федірки  №12

 

Про заходи щодо виконання виконкомом

сільської ради делегованих повноважень

у галузі оборонної роботи.

 

       Розглянувши стан виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень

у галузі оборонної роботи, керуючись статтею 36  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської ради

                                                  В И Р І Ш И В :

     1.Затвердити заходи щодо  виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень у галузі оборонної роботи.

                                                                                     (додаються)

     2.Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради, сприяти у вирішенні завдань, передбачених даними заходами.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову виконкому.

 

 

З А Х О Д И

щодо виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень

у галузі оборонної роботи.

 

       1. Сприяти в організації призову громадян на строкову військову службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних силах України, забезпеченні доведення до підприємств, установ та організацій, населення наказів військового комісара щодо моілізації.

                                                                          постійно.

                                                                          виконком сільської ради

     2.  Бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях.

                                                                          постійно.

                                                                          виконком сільської ради

      3. Брати участь в заходах, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території сільської ради.

                                                                         постійно.

                                                                          виконком сільської ради

      4. Вирішувати відповідно до законодавства питання, пов’язані з наданням військовим частинам, установам приміщень, інших об’єктів, послуг.

                                                                          постійно.

                                                                          виконком сільської ради

     5.Сприяння організації виробництва та поставки у війська замовленої продукції, послуг.

                                                                        постійно.

                                                                          виконком сільської ради

      6. Здійснювати заходи щодо військово-патріотичного виховання населення.

                                                                         постійно.

                                                                          виконком сільської ради