Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

30 сесія

проект  Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової) сесії

 

від 24 липня 2015 року    с.Федірки        №

 

Про хід виконання сільського

бюджету за перше півріччя 2015 року.

 

     Керуючись   пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України,   сесія сільської ради

                                                  В И Р І Ш И Л А :

    1. Взяти інформацію головного бухгалтера сільської ради про хід виконання сільського бюджету за перше півріччя 2015 року до відома.

     2. Виконавчому комітету сільської ради надалі здійснювати заходи щодо належного виконання сільського бюджету.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів. 

 

 

 

 

    проекет   Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової) сесії

 

від 24 липня 2015 року     с.Федірки    №

 

Про схвалення проекту рішення

«Про добровільне об`єднання

територіальних громад»

 

     Розглянувши проект рішення «Про добровільне об`єднання територіальних громад»,

підготовлений спільною робочою групою, утвореною розпорядженням Волочиського міського голови Черниченка К.В. від 14 травня 2015 року №26-р, враховуючи результати громадських обговорень, керуючись статтею 7 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», сесія сільської ради

 

                                                  В И Р І Ш И Л А :

  1. Схвалити проект рішення «Про добровільне об`єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради.

Додаток

 до рішення тридцятої (позачергової) сесії

Федірківської сільської ради

від 23.07.2015 року  №330

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПІДГОТОВЛЕНИЙ СПІЛЬНОЮ РОБОЧОЮ ГРУПОЮ

 

Про добровільне об’єднання

територіальних громад.

 

         Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.      Об’єднатися з територіальними громадами:

 

Волочиська міська ради (м.Волочиськ)

Користовецька сільська рада (с. Користова, с.Бальківці)

Копачівська сільська рада (с.Копачівка, с.Мислова, с.Лозова)

Полянська сільська рада (с.Поляни, с.Канівка, с.Петрівка)

Тарнорудська сільська рада (с.Тарноруда)

Зайчиківська сільська рада (с.Зайчики, с.Постолівка)

Федірківська сільська рада (с.Федірки, с.Мирівка, с.Сербинів, с.Ріпна)

Гарнишівська сільська рада (с.Гарнишівка, с.Іванівці, с.Вигода)

Маначинська сільська рада (с.Маначин)

Вочковецька сільська рада (с.Вочківці, с.Петрівщина, с.Вільшани)

Курилівська сільська рада (с.Курилівка)

Ожиговецька сільська рада (с.Ожигівці, с.Петрівське, с.Соболівка)

Яхновецька сільська рада (с.Яхнівці, с.Лонки, с.Кушнирівська Слобідка)

Авратинська сільська рада (с.Авратин, с.Пальчинці, с.Збручівка)

Щаснівська сільська рада (с.Щаснівка)

Клининська сільська рада (с. Клинини)

Рябіївська сільська рада (с.Рябіївка, с. Гонорівка)

Чухелівська сільська рада (с.Чухелі, с. Левківці, с. Случ)

у Волочиську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Волочиську.

2.      Доручити міському голові Черниченку Костянтину Володимировичу звернутися до  Хмельницької обласної ради з клопотанням про утворення Волочиської міської об’єднаної територіальної  громади.

3.      Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

4.      Повноваження  міської та сільських рад, міського та сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування та міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

5.      Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської і сільських рад, що об’єднуються, визначити раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

6.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій ради.

                                     

                                       Сільський голова                      Л.Ф. Кучер

 

Додаток до рішення

Федірківської ради

    від …………2015 р. №…..

 

План організаційних заходів

щодо добровільного об’єднання територіальних громад

1.Забезпечувати подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі Інтернет;

Спільна робоча група

2.На офіційному сайті Волочиської міської ради створити рубрику присвячену питанням об’єднання територіальних громад;

Спільна робоча група

3.Щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних громад;

Спільна робоча група

4.У встановлені строки подати в управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації інвестиційні проекти об’єднаної територіальної громади на фінансування з державного фонду регіонального розвитку;

Спільна робоча група

5.За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти Статуту та Стратегічного плану розвитку Волочиської міської об’єднаної територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань (додаються);

Спільна робоча група

6.Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж новоутвореної територіальної громади та складання Генерального плану об’єднаної територіальної громади;

 Спільна робоча група

7.Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями відповідного населеного пункту;

 Спільна робоча група

8.З дня набрання чинності рішення обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчуження, передачі в оренду(користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися;

Спільна робоча група

9.Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб;

Спільна робоча група

10.Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна і техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню;

Спільна робоча група

11.Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо реєстрації новоутвореного об’єднання територіальних громад.

 

Додаток

до Плану організаційних заходів

щодо добровільного об´єднання  територіальних громад

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ

РОЗВИТКУ ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Пріоритетними завданнями для всієї громади визначено наступне:

Покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурного призначення, закладів освіти та медицини;

Будівництво та ремонт вулиць та доріг в межах Волочиської міської об’єднаної територіальної громади;

Будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення;

Розвиток мережі транспортного сполучення в межах громади, в тому числі організація перевезення дітей до закладів освіти;

Здійснення заходів щодо розпорядження землями, що знаходься за межами населених пунктів, у відповідності до законодавства забезпечення для громади права розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення;

Здійснення заходів щодо можливості розпорядження наявними природними  ресурсами (ліси, ставки, садки, пасовища тощо);

Організація системи поводження з твердими побутовими відходами;

Забезпечення якісного надання адміністративних послуг;

Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної громади шляхом створення громадських формувань з охорони громадського порядку (муніципальна міліція);

Сприяти залученню інвестицій для розвитку промисловості та створення нових робочих місць.

проект Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової)  сесії

від  24  липня 2015 року   с. Федірки          № 

 

Про внесення змін до

сільського бюджету на 2015 рік. 

                            

    На підставі висновку сільської ради про результати виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету Федірківської сільської ради  за 6 місяців 2015 року  від 24 липня 2015року,  керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про     місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України ,  сесія сільської ради 

                                                             В И Р І Ш И Л А :

        1. Збільшити  план надходжень до загального фонду сільського бюджету на 2015 рік в  сумі 50000,00грн. в т.ч. збільшити доходи  по орендній платі з юридичних осіб  ( код 18010600) на суму 50000,00грн                           

               2.Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету на 2015 рік на суму 50000,00.грн. і направити дані кошти на:

    КФК 010116 КЕКВ 2111  -      8000,00

    КФК 010116 КЕКВ 2120  -      3000,00

    КФК 070101 КЕКВ 2111  -    15000,00

    КФК 070101 КЕКВ 2120  -      5000,00

   КФК 110201 КЕКВ 2111  -     5500,00

   КФК 110201 КЕКВ 2120  -       500,00

    КФК 110204 КЕКВ 2111   -    9500,00

    КФК 110204 КЕКВ 2120   -    3500,00

    

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання планування бюджету та фінансів.

                                 

проект Р І Ш Е Н Н Я

тридцятої (позачергової) сесії

від 24 липня 2015 року    с.Федірки        № 

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку та для ведення особистого селянського

господарства гр. К. з передачею у власність.

 

            Розглянувши заяву гр. К.(ід. код ....), що проживає в с.Мирівка про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) в межах населеного пункту с. Мирівка по вул. Першотравневій ... та по вул. Луговій, технічну документацію та витяг з державного земельного кадастру, керуючись статтями 12,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», статтею 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

В И Р І  Ш И Л А :

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості ) без зміни категорії земель житлової та громадської забудови площею    0.4833 га гр. К., в тому числі

- 0,2500 га за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування житлового будинку – код 02.01 за кадастровим номером  6820988200:02:006:0043 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Першотравнева 18

- 0,0500 га за цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства – код 01.03 за кадастровим номером  6820988200:02:006:0044 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Першотравнева,

- 0,1833 га за цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства – код 01.03 за кадастровим номером  6820988200:02:002:0040 в межах населеного пункту села Мирівка по вул. Лугова.

       2.Передати гр. К.  безоплатно у власність земельні ділянки площею 0.4833га в селі Мирівка по  вул. Першотравнева 18 та по вул. Лугова, в тому числі 0,2500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 0,0500га та 0,1833га для ведення особистого селянського господарства.

     3. Гр. К.  звернутись в реєстраційну службу  Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

     4.Секретарю сільської  ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення  МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагентства у Волочиському районі.

     5.Гр. К.  виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради.