Федірки
Волочиський район, Хмельницька область

документи, що містять публічну інформацію

Статут

Регламент

Положення про постійні комісії

Положення про виконавчий комітет

Інструкція з діловодства

Посадові інструкції

Порядок проведення щорічної оцінки

Правила благоустрою

 

Сільська рада

 Протоколи сесій сільської ради                                                                                                                                                              

Документи роботи постійних комісій сільської ради (протоколи, плани роботи)                                        

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів  про проведену роботу перед виборцями                               

 

Виконавчий комітет

 Протоколи засідань виконкому сільської ради                   

 Розпорядження сільського голови

 Протоколи загальних зборів (сходів) громадян  

 Квартальні плани роботи виконкому сільської  ради                                                                                           

                                                   

    Бюджетно -  фінансова робота та бухгалтерський облік

Правила, положення, інструкції, рекомендації з питань бухгалтерського обліку та звітності                                        

Затверджений бюджет сільської ради  та розрахунки до нього                                                            

Кошторис видатків сільської ради    та підзвітних установ                                                             

Річний звіт про виконання бюджету сільської ради    та пояснювальні записки до нього                                         

Квартальний звіт про виконання бюджету                            

Документи з інвентаризації майна і товаро - матеріальних цінностей                                                         

Акти документальних ревізій та перевірок  господарсько-фінансової діяльності виконкому                   

                                                          

                 РАЦС

Звіти про реєстрацію актів цивільного стану                      

Звіти про витрату бланків свідоцтв про    реєстрацію актів цивільного стану    

 

             Документи із земельних питань                                     

 Проектна документація з формування території  та встановлення меж сільської ради    

Картографічні матеріали

 

                   Архів

 

Номенклатура справ сільської ради  

Справа фонду (історична довідка до фонду,  акти перевірки наявності та стану документів,  акти прийому-передавання документів до

державних архівних установ, акти про виділення документів на знищення

Описи справ:

         а) постійного зберігання   

         б) з особового складу  

         в) тимчасового зберігання   

Паспорт архіву сільської ради